Jdi na obsah Jdi na menu
 


(Článek pro Novobydžovský zpravodaj v říjnu 2006. Autor: Petr Kruliš)

Jiráskovci v Brezně

Ve středu ráno 20.septembra, tedy září, se 35 členů Divadelní jednoty Jirásek vydalo autobusem na cestu do slovenského Brezna, aby se tu zúčastnili 1.ročníku mezinárodního festivalu Divadelná Chalupka. Diváci našeho družebního města měli možnost v našem provedení zhlédnout Jiráskovu Lampáš, tedy Lucernu, kterou jsme uvedli ještě před touto cestou v našem městě, v pondělí pro veřejnost a v úterý dopoledne dvakrát pro školní a studentskou obec.

Program festivalu byl nabitý, proto jsme ještě ve středu v noci museli postavit a nasvítit scénu, abychom už v 8h ráno potěšili v hledišti nedospělé slovenské diváky, kteří mají údajně s naší češtinou menší problém než české děti se slovenštinou. Posilněni obědem a krátkým spánkem na pokoji hotelu Svätý Juraj v kapku vzdálené obci Lopei, prošli někteří z nás v kostýmech svých postav náměstím Brezna, čímž jsme vytvořili společně s místní mládeží malý veselý průvod, coby festivalový happening, jenž vyvolal upřímný údiv v očích kolemjdoucích Brezňanů.

Přiblížil se podvečer a s ním naše hlavní představení Lucerny v rámci festivalu. Byli jsme nervózní úplně zbytečně. Publikum vesele reagovalo i na místech, kde jsme se s tím při dosavadních uvedeních ještě nesetkali. Po závěrečném potlesku poděkoval představitel postavy Dvořana divákům i pořadatelům za přijetí a podělil se s nimi o radostnou událost: Věruška Kuzdasová, představitelka Babičky, se právě toho dne dožívá krásných 85.narozenin. Zajíček otvírá šampaňské, Hanička přináší skleničky, Dvořan předává kytici, Franc bonboniéru, Mlynář hrst sladkostí, Vrchní první gratulaci a téměř vyprodané třísethlavé obecenstvo vstává a tleská vestoje. Naše babička – omluvte mou familiárnost, ale mi ji zkrátka jinak neřekneme – stojí uprostřed jeviště a pocitům dojetí se brání jen stěží. A není v té chvíli sama. Naše oficiální vystoupení v Brezně bylo touto nádhernou tečkou završeno.

Páteční den byl téměř volný. Jedinou formální záležitostí bylo přijetí zástupců všech na festivalu vystoupivších divadelních spolků u primátora města Brezna, jehož se za náš ochotnický spolek účastnili p.Kruliš, p.Vacek a paní Vacková a za město Nový Bydžov paní Kučerová a Jirsáková. V moderní zasedací síni radnice poděkoval primátor J. Demian všem představitelům ze Slovenska, Čech i Maďarska za jejich vystoupení, proběhl společný přípitek a vzájemné obdarování. Většina ostatních novobydžovských divadelníků vyrazila autobusem na půldenní výlet do okolí. Navštívili jsme proslulou obec Špania dolina, jež bývala hornickým centrem a dodnes si uchovává tradici paličkování krajek. V Banské Bystrici jsme si prohlédli historické centrum a muzeum SNP. Po návratu do Brezna jsme zhlédli zajímavé představení Druhá smrť Jany z Arcu divadelního souboru z Levice.

Náš pobyt ve slovenském družebním městě se řítil do finále. Ředitel festivalu pan Vagadaj se s námi společně s naším průvodcem Andrejem rozloučil v divadelní restauraci, kde jsme ještě poté krátce poseděli, pojedli, popili, pozpívali a pak pospíchali k autobusu, který nás bez problémů dopravil v ranních sobotních hodinách zpět domů. Zbyly jen vzpomínky na pár příjemně strávených dní v ne tak vzdálené cizině a naděje, že na některém dalším ročníku divadelního festivalu Divadelná Chalupka máme dveře otevřené. Vždyť všude dobře - tak co doma, ne?

 Obrazek 

 

 

 

Čučorietkový frťan v blízké restauraci po skončení průvodu.

 Obrazek  

 

 

 

 

Hanička in natura a na billboardu na náměstí v Brezně.